Bokningsvillkor

Bokningsvilkor

Dessa bokningsvillkor gäller för reserveringar, bokningar samt annulleringar av bokningar för övernattningstjänster på Kalliojärven Viihde- ja vapaa-aikakeskus.

Bokning och betalning

Endast en myndig person kan göra bokningar - över 21 år. Förutom namn och födelsetid bör den som bokar även uppge adress- och telefonuppgifter. Då bokningen är gjord, sänds en bokningsbekräftelse per e-post till kunden. I e-postmeddelandet framgår uppgifter om objektet som bokats samt instruktioner gällande upphämtning av nycklar. Bokningen betalas i samband med att nyckeln upphämtas. Om man önskar att övernattningen skall faktureras, bör detta överenskommas separat på förhand.

Annullering samt ändring av bokning

Annullering bör göras senast en vecka före ankomstdatum.

  • Om annulleringen görs senare, faktureras en annulleringsavgift på 20% av övernattningspriset.
  • Mikäli peruutus tehdään vain kolme vuorokautta aikaisemmin, veloitetaan vuokrasta 40 %
  • Mikäli varaus peruutetaan kahta vuorokautta aikaisemmin, veloitetaan vuokrasta 50 %
  • Vuorokautta aikaisemmin tehdystä peruuttamisesta veloitetaan vuokrasta 60 %
  • Varauksen peruuttamisesta samana vuorokautena veloitetaan vuokrasta 70 %
  • Jollei mökkiin saavuta lainkaan varauksesta huolimatta, veloitetaan vuokrasumma kokonaisuudessaan

Om kunden önskar göra ändringar i bokningen, bör denne kontakta Kalliojärvis servicenummer 06 472 4860.

Kalliojärvis rätt att annullera en bokning

 I fall av oförutsägbara och extraordinära händelser (force majeure), har Kalliojärvi rätt att annullera en bokning. I dessa fall har kunden rätt till återbetalning på redan inbetalad övernattningsavgift.

Vistelse i våra stugor och på våra lantgårdar

Övernattningsobjektets nycklar hämtas på förhand enligt överenskommen ankomsttid från strandrestaurangen på Kalliojärvi -området. Övernattningsobjektet finns till kundens förfogande fr.o.m. kl. 14.00 på ankomstdagen till kl. 12.00 på avfärdsdagen.

I övernattningsobjektets pris ingår inte sängkläder eller handdukar. Dessa kan hyras från Strandrestaurangen.

Kunden ansvarar för slutstädningen av övernattningsobjektet, såvida annat inte överenskommits om. Slutstädningen kan på förhand beställas från Strandrestaurangen. Om slutstädning inte gjorts och Kalliojärvi måste sköta om det, innan följande kund anländer, debiteras en städningsavgift på 80-120 €.

I övernattningsobjektet får högst inkvarteras det antal personer som finns definierade som bäddplatser.

Ersättning av skador

Kunden är skyldig att ersätta skador som denne orsakat på övernattningsobjekt eller lösöre. Vahingoista tulee ilmoittaa Kalliojärven Rantaravintolaan.

Rätt till ändring av övernattningspriser

Kalliojärven viihde- ja vapaa-aikakeskus förbehåller sig rätten att ändra priset på övernattningarna samt därtill hörande tjänster.